Persondatapolitik

 

1. Dataansvarlig

 

1.1 Netlyfinans er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

 

Netlyfinans er et brand, der er ejet af Blackbird-Media ApS. Netlyfinans er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger som vi har modtaget om dig.

Vores kontaktoplysninger:

Netlyfinans – Blackbird-Media ApS

Store Kongensgade 81c, st.

1264 København K

CVR: 40778926

Mail: admin@netlyfinans.dk

 

1.2 Vores samarbejdspartnere er også dataansvarlige

 

I det omfang vi har videregivet dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere, er disse ligeledes dataansvarlige for den videre behandling af dine data (se af snit 3).

 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 

2.1 Markedsføring fra Netlyfinans

 

Netlyfinans (dataansvarlig) indsamler data på egne vegne. Data indsamles til brug for markedsføring. Markedsføringen dækker over tilbud og nyhedsbreve på e-mail og kampagnetilbud på sms.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er samtykke.

 

3. Kategorier af personoplysninger

 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Netlyfinans indsamler og videreformidler udelukkede data, hvor brugeren har afgivet sit samtykke hertil.

Almindelige personoplysninger: navne, CPR-nummer, adresse, beskæftigelse, indtægt, andre kredit forpligtelser, civilstand, boligforhold, antal biler i husstanden, gæld på ansøgningstidspunktet, betalingsanmærkninger, statsborgerskab, e-mail og telefonnumre. Denne liste er ikke udtømmende, men vejledende, da de antallet og typen af de indsamlede personoplysninger ændrer sig i takt med at ansøgningsskemaet opdateres eller justeres.

Vi indsamler ikke oplysninger, der ikke er beskrevet i vores persondata politik og vi indsamler aldrig persondata, uden at du selv har givet os disse oplysninger, fx ved at registrere dig, købe en vare eller deltage i en undersøgelse.

Netlyfinans indsamler og opbevarer ikke særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger). Vi indsamler almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, ip-adresse, alder, køn og interesseområder.

 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

 

Vi videregiver dine personoplysninger til vores databehandlere: smsudbydningstjeneste, digitale bureauer, e-mail service providers samt vores softwareudviklingsspartner og hostingpartner.

 

Brug af cookies*

 

Du skal være opmærksom på, at du accepterer vores brug af cookies, når du gør brug af vores tjeneste Netlyfinans.

Netlyfinans benytter cookies til at gøre din oplevelse bedre og for at kunne bringe relevant indhold i vores undersøgelser og på vores øvrige kampagnesider.

Du kan i de fleste browsere ændre på indstillingerne for hvilke cookies, der bliver sat på din computer.

* En cookie er en lille stump data, der gemmes i din browser og kan læses af enten systemerne bag Netlyfinans eller en af vores partnere. En cookie er ikke et program, der kører på din maskine og en cookie er ikke en virus eller spyware.

 

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

 

Vi overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Vi kan oplyse, at overførslen sker på grundlag af Kommissionens standardbestemmelser om databeskyttelse, som opfylder de fornødne garantier i persondataforordningens artikel 46.

 

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

 

Dine oplysninger indsamles når du besøger vores hjemmeside, når du ansøger om lånetilbud via vores hjemmeside.

Dine oplysninger indsamles kun efter, at du har afgivet særskilt og utvetydig accept af vores og vores betingelser, herunder nærværende persondatapolitik.

 

7. Opbevaring af dine personoplysninger

 

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger.

Vi opbevarer alene dine oplysninger, så længe det tjener et sagligt og legitimt formål.

Ønsker du at få dine personoplysninger slettet fra vores databaser, vil dette ske 2 år efter din henvendelse af dokumentationshensyn jf. krav fra Forbrugerombudsmanden.

Dine data vil ikke blive brugt af os eller videregivet til vores samarbejdspartnere i løbet af disse 2 år.

 

8. Retten til at trække samtykke tilbage

 

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.
Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.
Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Hvis du ønsker hjælp til at tilbagekalde dit samtykke hos de samarbejdspartnere, der har modtaget dine personoplysninger, kan du også kontakte Netlyfinans, hvorefter vi på dine vegne vil kontakte samarbejdspartnerne og bede dem slette dine oplysninger fra deres databaser.

Ansvaret for at slette dine oplysninger fra egen database påhviler dog den enkelte samarbejdspartner.

 

9. Dine rettigheder

 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

 

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring, herunder profilering.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

10. Klage til Datatilsynet

 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

11. Sikkerhed

 

Netlyfinans har implementeret både tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre, at dine oplysninger ikke havner hos uvedkommende, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven om behandling af personoplysninger.
Alle persondata er beskyttet bag firewall.